Quantcast
Industry Cortex

Document Brief

PLASTICITY OF THE CERVICO-OCULAR REFLEX IN HEALTH AND DISEASE PLASTICITEIT VAN DE CERVICO-OCULAIRE REFLEX IN GEZONDHEID EN ZIEKTE...

Willem Kelders...

Plasticity of the Cervico-Ocular Reflex in Health and Disease Thesis Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands ISBN-10 ISBN-13 90-9020957-3 978-90-9020957-9...

W.P.A. Kelders 2006...

Cover and Lay-Out by Anne-Claire Joon-Robroeks, info@layitout.nl Thesis printed by Printpartners Ipskamp, Enschede...

No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, without permission of the author or, when appropriate, of the scientific journal in which parts of this book have been published....

PLASTICITY OF THE CERVICO-OCULAR REFLEX IN HEALTH AND DISEASE PLASTICITEIT VAN DE CERVICO-OCULAIRE REFLEX IN GEZONDHEID EN ZIEKTE...

PROEFSCHRIFT...

ter verkrijging van de graad van doctor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op gezag van de rector magnificus Prof.dr. S.W.J. Lamberts en volgens besluit van het College voor Promoties De openbare verdediging zal plaatsvinden op woensdag 27 september 2006 om 15.45 uur...

Willem Petrus Antonius Kelders geboren te Schijndel...

PROMOTIECOMMISSIE...

Promotoren ...

Prof.dr. C.I. de Zeeuw Prof.dr. L. Feenstra Prof.dr. M.A. Frens...

Overige leden ...

Prof.dr. J.G.G. Borst Prof.dr.ir. C.J. Snijders Prof.dr. H.J. Stam...

Introduction ..................................................................................................... 9 Compensatory increase of the cervico-ocular reflex with age in healthy humans...

Kelders WPA, Kleinrensink GJ, Van der Geest JN, Feenstra L, De Zeeuw CI, Frens MA (2003)...

The Journal of Physiology 553-1 311-317 .................................................... 27 Short-term adaptation of the cervico-ocular reflex...

Rijkaart DC, van der Geest JN, Kelders WPA, De Zeeuw CI, Frens MA (2004)...

Exp Brain Res 156 124-128 .................................................................................51 The cervico-ocular reflex is increased in whiplash injury patients...

Kelders WPA, Kleinrensink GJ, van der Geest JN, Schipper IB, Feenstra L, de Zeeuw CI, Frens MA (2005)...

The Journal of Neurotrauma 22 133-137.............................................................67 Interaction between ocular stabilization reflexes in...

injury patients...

Montfoort I, Kelders WPA, van der Geest JN, Schipper IB, Feenstra L, de Zeeuw CI, Fren...

Document Keywords

Plasticity of the cervico - ocular reflex in health and disease 47424 51019 2904681 kelders

About ERASMUS MEDISCH CENTRUM ROTTERDAM

Het Erasmus MC is op het gebied van ziekte en gezondheid een internationaal erkend centrum voor excellente, met toewijding geleverde pati ntenzorg, gewaardeerde kennisoverdracht en hoogwaardige kennisontwikkeling.

sponsored links